Vooronderzoek

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

De commissie heeft in de periode van juli 2015 tot mei 2016 een vooronderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om onderzoek in te stellen naar (fysiek en psychisch) geweld jegens minderjarigen die tussen 1945 en heden onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in (rijks)instellingen en in pleeggezinnen.

Het vooronderzoek bestond uit verschillende deelstudies. Er is onderzoek gedaan naar de vraag hoe veranderingen in cultuur en samenleving de omgang met uithuisgeplaatste minderjarigen hebben beïnvloed, naar de beschikbaarheid en kwaliteit van archieven, hoe de juridische kaders met betrekking tot geweld in de opvoeding zich hebben ontwikkeld, en hoe de problematiek van geweld in de jeugdzorg in vergelijkbare landen is opgepakt.

Daarnaast zijn deelstudies uitgevoerd over verschillende sectoren van de jeugdzorg: de residentiële zorg, de justitiële zorg, de pleegzorg en de zorg voor minderjarigen met een licht verstandelijke beperking. In deze deelstudies is onder meer aandacht besteed aan signalen van geweld en de aard van dat geweld, aan de kwaliteit van opleidingen en aan de ontwikkeling van het toezicht. Tevens zijn methodologische deelstudies verricht naar de mogelijkheden van prevalentieonderzoek en naar de bruikbaarheid van oral history. Ook heeft de commissie literatuuronderzoek laten uitvoeren naar de latere gevolgen van vroegkinderlijk geweld. Ten slotte heeft de commissie ter illustratie een aantal levensverhalen laten optekenen van slachtoffers die in hun jeugd met de betreffende problematiek te maken hebben gehad.