De commissie kan zich goed voorstellen dat u graag uw verhaal wilt vertellen. Indien u daar toestemming voor geeft, zullen wij uw verhaal optekenen en verwerken in ons onderzoek.

De commissie kan zich voorstellen dat het lastig is om uw verhaal goed onder woorden te brengen. Als u wilt, kunt u hiervoor (kosteloos) de hulp inroepen van Slachtofferhulp Nederland. Een medewerker helpt u dan met het op papier zetten van uw verhaal, het voorbereiden van de telefonische melding en/of het invullen van de digitale vragenlijst. Neem voor meer informatie contact op via telefoonnummer 0900-9999 001 of via www.slachtofferhulp.nl.

Als u uw verhaal wilt doen, hebt u de keuze uit de volgende mogelijkheden:

Per e-mail of brief

U kunt uw verhaal op papier zetten en dit mailen naar de commissie (info@commissiegeweldjeugdzorg.nl). Het is ook mogelijk om uw verhaal per post naar ons te sturen (Postbus 344, 2501 CH te Den Haag onder vermelding van ‘Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg’). Mogelijk neemt de commissie op een later moment contact met u op als zij nog vragen heeft. Dit doet zij alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven én u uw contactgegevens hebt achtergelaten.

Via de digitale vragenlijst

Als u rechts op de link ‘ik wil melding doen namens mijzelf’ klikt, komt u bij de vragenlijst. U kunt de vragenlijst niet tussendoor opslaan en afsluiten. We werken aan deze mogelijkheid. Wij vragen u dus de vragenlijst in één keer in te vullen. Als u de vragenlijst wel graag tussendoor op wilt slaan om hem op een later moment verder in te vullen, dan kunt u gebruiken maken van de download-vragenlijst. Dit bestand kunt downloaden en op uw eigen computer opslaan. Wanneer u deze vragenlijst heeft ingevuld, kunt u deze e-mailen naar info@commissiegeweldjeugdzorg.nl. Als u rechts onder 'Download vragenlijsten' klikt op de link 'vragenlijst - melding namens mijzelf', kunt u de vragenlijst downloaden. Mogelijk neemt de commissie op een later moment contact met u op als zij nog vragen heeft. Dit doet zij alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven en u uw contactgegevens hebt achtergelaten.

Telefonisch

U kunt contact opnemen met het telefonisch meldpunt van de commissie. Ons telefoonnummer is 088-371 7500, bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.30-12.30 uur. U kunt dan uw verhaal vertellen aan één van onze medewerkers, die uw verhaal zal optekenen en verwerken voor ons onderzoek. Als u het prettiger vindt om uw verhaal te doen aan de hand van een aantal vragen die de medewerker u stelt, dan kunt u dat aangeven.

Melding voor iemand anders

U kunt dit doen door contact op te nemen met ons telefonisch meldpunt (088-371 7500, bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.30-12.30 uur) of door ons een e-mail of brief te sturen (info@commissiegeweldjeugdzorg.nl of via Postbus 344, 2501 CH te Den Haag onder vermelding van ‘Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg’). Als u liever via de digitale vragenlijst melding doet, klikt u dan rechts op de link ‘ik wil melding doen namens een ander’, dan komt u bij de vragenlijst. U kunt de vragenlijst ook downloaden, als u rechts onder 'Download vragenlijsten' klikt op de link 'vragenlijst - melding voor iemand anders', kunt u de vragenlijst downloaden.

Bent u medewerker (geweest) van een instelling en wilt u graag uw verhaal doen? Ook dan kunt u contact opnemen met de commissie. U kunt ons bereiken via info@commissiegeweldjeugdzorg.nl of via ons telefonische meldpunt.

Als u klachten heeft over Jeugdzorg op dit moment

Wij wijzen u er op dat de Commissie Onderzoek Geweld Jeugdzorg geen klachteninstantie is. De commissie kan niet ingrijpen in lopende zaken. Voor klachten of zorgen over uithuisplaatsingen van uw kind in een pleeggezin, instelling of bij uw ex-partner, kunt u terecht bij het

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Bij vermoedens van actueel geweld kunt u aangifte doen bij de politie in uw gemeente. Bent u op zoek naar hulp? Daarvoor verwijzen wij u graag naar het overzicht met hulpverlenende instanties.

Gedragscode

In de gedragscode kunt u lezen hoe de commissie met uw melding omgaat.