Meldpunt

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Wat doet de commissie?

De commissie doet wetenschappelijk onderzoek naar fysiek, psychisch en seksueel geweld jegens minderjarigen die in de periode 1945 – heden onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in een pleeggezin en/of jeugdzorginstelling (waaronder ook jeugd-GGZ-instellingen en justitiële jeugdinrichtingen vallen). Ook mensen die als kind in een internaat voor dove/slechthorende of blinde/slechtziende kinderen zijn geplaatst en daar geweld hebben meegemaakt, vallen binnen het onderzoeksdomein.

Melding doen

U kunt op drie verschillende manieren melding doen: telefonisch, via de digitale vragenlijst of per mail of brief. Hieronder leest u hoe u dit kan doen.

Telefonisch

U kunt contact opnemen met het telefonisch meldpunt van de commissie. Ons telefoonnummer is 088-371 7500, bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.30-12.30 uur. U kunt dan uw verhaal vertellen aan één van onze medewerkers, die uw verhaal zal optekenen en verwerken voor ons onderzoek. Als u het prettiger vindt om uw verhaal te doen aan de hand van een aantal vragen die de medewerker u stelt, dan kunt u dat aangeven.

Wilt u telefonisch melding doen, maar kunt u niet bellen tijdens onze openingstijden? Stuur dan een mail naar info@commissiegeweldjeugdzorg.nl om een belafspraak te maken op een ander tijdstip.

Via de digitale vragenlijst

Als u rechts op de link ‘ik wil melding doen namens mijzelf’ klikt, komt u bij de vragenlijst. U kunt de vragenlijst niet tussendoor opslaan en afsluiten. We werken aan deze mogelijkheid. Wij vragen u dus de vragenlijst in één keer in te vullen. Als u de vragenlijst wel graag tussendoor op wilt slaan om hem op een later moment verder in te vullen, dan kunt u gebruiken maken van de download-vragenlijst. Dit bestand kunt downloaden en op uw eigen computer opslaan. Wanneer u deze vragenlijst heeft ingevuld, kunt u deze e-mailen naar info@commissiegeweldjeugdzorg.nl. Als u rechts onder 'Download vragenlijsten' klikt op de link 'vragenlijst - melding namens mijzelf', kunt u de vragenlijst downloaden. Mogelijk neemt de commissie op een later moment contact met u op als zij nog vragen heeft. Dit doet zij alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven en u uw contactgegevens hebt achtergelaten.

Per e-mail of brief

U kunt uw verhaal op papier zetten en dit mailen naar de commissie (info@commissiegeweldjeugdzorg.nl). Het is ook mogelijk om uw verhaal per post naar ons te sturen (Postbus 344, 2501 CH te Den Haag onder vermelding van ‘Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg’). Mogelijk neemt de commissie op een later moment contact met u op als zij nog vragen heeft. Dit doet zij alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven én u uw contactgegevens hebt achtergelaten.

Hulp nodig bij uw melding?

De commissie kan zich voorstellen dat het lastig is om uw verhaal goed onder woorden te brengen. Als u wilt, kunt u hiervoor (kosteloos) de hulp inroepen van Slachtofferhulp Nederland. Een medewerker helpt u dan met het op papier zetten van uw verhaal, het voorbereiden van de telefonische melding en/of het invullen van de digitale vragenlijst. Neem voor meer informatie contact op via telefoonnummer 0900-9999 001 of via www.slachtofferhulp.nl.

Melding voor iemand anders

U kunt dit doen door contact op te nemen met ons telefonisch meldpunt (088-371 7500, bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.30-12.30 uur) of door ons een e-mail of brief te sturen (info@commissiegeweldjeugdzorg.nl of via Postbus 344, 2501 CH te Den Haag onder vermelding van ‘Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg’). Als u liever via de digitale vragenlijst melding doet, klikt u dan rechts op de link ‘ik wil melding doen namens een ander’, dan komt u bij de vragenlijst. U kunt de vragenlijst ook downloaden door op de link 'vragenlijst - melding voor iemand anders' te klikken. Na het invullen kunt u deze e-mailen naar info@commissiegeweldjeudgzorg.nl

Bent u medewerker (geweest) van een instelling en wilt u graag uw verhaal doen? Ook dan kunt u contact opnemen met de commissie. U kunt ons bereiken via info@commissiegeweldjeugdzorg.nl of via ons telefonische meldpunt.

Als u klachten heeft over Jeugdzorg op dit moment

Wij wijzen u er op dat de Commissie Onderzoek Geweld Jeugdzorg geen klachteninstantie is. De commissie kan niet ingrijpen in lopende zaken. Voor klachten of zorgen over uithuisplaatsingen van uw kind in een pleeggezin, instelling of bij uw ex-partner, kunt u terecht bij het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Bij vermoedens van actueel geweld kunt u aangifte doen bij de politie in uw gemeente.

Bent u op zoek naar hulp of lotgenotencontact?

Daarvoor verwijzen wij u graag naar het overzicht met hulpverlenende instanties en lotgenotenorganisaties

Gedragscode

In de gedragscode kunt u lezen hoe de commissie met uw melding omgaat.

Overige vragen?

Kijk voor meer informatie bij onze FAQ (veelgestelde vragen). U kunt ook een mail sturen naar info@commissiegeweldjeugdzorg.nl