Verbreding van het onderzoek aanstaande

Verbreding van het onderzoek aanstaande

Op 17 mei gaf de commissie aan in haar rapport dat het zinvol en haalbaar is om een vervolgonderzoek te starten naar geweld in de jeugdzorg. Het kabinet bevestigde deze conclusie.

Inmiddels hebben Minister Van der Steur en Staatssecretaris Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer van 19 september aangegeven de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over de volledige taakopdracht van de commissie. Daarin schrijven zij tevens voornemens te zijn om het onderzoek zich mede te laten uitstrekken tot de internaten voor doven- en blinden, zoals die waarover tijdens het vooronderzoek signalen zijn ontvangen, en de commissie de ruimte te bieden om ook het geweld dat zich daar heeft voorgedaan te onderzoeken. Dit is conform de strekking van de -aangehouden- motie van de Kamerleden Vera Bergkamp en Nine Kooijman, waarin zij verzochten de doelgroep van het onderzoek te verbreden.