Onderzoek naar geweld in doven- en blindeninternaten haalbaar

Onderzoek naar geweld in doven- en blindeninternaten haalbaar

Wetenschappelijk onderzoek naar geweld in internaten voor dove of blinde kinderen, in de periode 1945 tot heden, is haalbaar en wenselijk. Dat is de conclusie van een vooronderzoek dat de commissie Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg heeft laten uitvoeren en naar buiten heeft gebracht.

Het vooronderzoek is onderdeel van een actueel breder onderzoek naar geweld van de commissie in jeugdzorginstellingen. Bekijk de aanvullende vooronderzoeken.

Haalbaar

Nader onderzoek is haalbaar vanwege het bestaan van voldoende literatuur om de historische context van geweld en de toerusting van personeel te reconstrueren. Verder zijn er diverse meldingen van geweld, dossiers van meldingen bij de betrokken inspecties en dossiers met goed gedocumenteerde beschrijvingen en verslagen.

Meldpunt

De meldingen aan het Meldpunt van de commissie zijn van belang om inzicht te krijgen in aard, frequentie en locatie van geweld. Tot nu toe ontving het meldpunt van de commissie ongeveer 540 meldingen per brief, per mail en per telefoon. Naar schatting 5 meldingen hebben betrekking op doven- en blindeninternaten. Slachtoffers die melding willen doen, kunnen contact opnemen met de commissie via het telefonisch meldpunt (088 371 7500, bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 09.30 uur en 12.30 uur), via de digitale vragenlijst of via info@commissiegeweldjeugdzorg.nl.