Interviews over ervaringen met geweld in de jeugdzorg in de periode 1940-1945

Interviews over ervaringen met geweld in de jeugdzorg in de periode 1940-1945

Tijdens het onderzoek van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg melden zich regelmatig mensen met verhalen uit de oorlogsjaren of daarvoor. Hoewel deze groep slachtoffers van geweld buiten de taakopdracht van de commissie valt, zijn deze verhalen niet minder schrijnend dan die van slachtoffers na 1945. Uit respect voor deze oudste groep slachtoffers, maar ook vanwege het historisch belang van de documenten heeft de commissie besloten om een aantal van deze verhalen te bundelen.

Het resultaat is een uniek en aangrijpend document waarin u een inkijk wordt gegeven in het leven in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen tijdens en voor de oorlogsjaren. Vandaag is de bundel door de voorzitter van de commissie overhandigd aan de verantwoordelijk ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming). U vindt de bundel onder dit nieuwsbericht. Heeft u zelf behoefte aan contact met de commissie dan kan dat door een mail te sturen naar info@commissiegeweldjeugdzorg.nl