Exploitatie minderjarigen valt ook onder geweldsdefinitie commissie

Exploitatie minderjarigen valt ook onder geweldsdefinitie commissie

Bij de term ‘geweld’ denken veel mensen aan fysiek geweld zoals slaan, of aan psychisch geweld zoals uitschelden of vernederen. Het is de commissie bekend dat in een aantal kindertehuizen kinderen verplicht arbeid moesten verrichten, zonder dat ze daarvoor betaald werden. Onderwijs volgden deze kinderen vaak niet, terwijl ze wel leerplichtig waren. Exploitatie van minderjarigen valt ook onder de geweldsdefinitie van de commissie (zolang de betrokkene dit zelf ook als geweld ervaren heeft).

15.000 vrouwen werkten onder dwang

Het NRC heeft een artikel gewijd aan dergelijke kinderarbeid: 15.000 vrouwen werkten onder dwang. Twee ex-bewoonsters van De Goede Herder vertellen over hun ervaringen. Commissievoorzitter Micha de Winter geeft een reactie.

Contact met de commissie

Heeft u zelf ook als minderjarige te maken gehad met gedwongen arbeid in een jeugdzorginstelling of pleeggezin, of heeft u te maken gehad met andere vormen van psychisch, fysiek en/of seksueel geweld? Neem contact op met ons meldpunt via info@commissiegeweldjeugdzorg.nl of bel naar 088 371 7500 (bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.30 uur tot 12.30 uur). Voor meer informatie kijkt u op onze website www.commissiegeweldjeugdzorg.nl