Brief commissie over verkenning De Goede Herder naar de Tweede Kamer

Brief commissie over verkenning De Goede Herder naar de Tweede Kamer

Naar aanleiding van onderzoek dat NRC eerder over de Zusters van De Goede Herder publiceerde, stelden enkele leden van de Tweede Kamer vragen over misstanden in een instelling van deze congregatie. In antwoord daarop verwees minister Dekker naar het onderzoek van de commissie-De Winter. In het kader van haar onderzoek naar geweld in jeugdzorginstellingen heeft de commissie ook archiefonderzoek gedaan naar de betreffende instelling van de Zusters van de Goede Herder. Een brief van de commissie met daarin de bevindingen van dit archiefonderzoek is door Minister Dekker bij zijn beantwoording van de Kamervragen meegestuurd naar de Tweede Kamer.

Onderzoek commissie De Winter

De onderzoeksgroep die zich in opdracht van commissie De Winter bezighoudt met de residentiële jeugdzorg nam de Goede Herder mee als één van de (katholieke) instellingen in haar onderzoek. De Orde van de Zusters van de Goede Herder stelde haar archieven hiervoor open. De resultaten van dit onderzoek worden in het eindrapport van de commissie meegenomen in een algemeen beeld over psychisch en fysiek geweld in de jeugdzorg van de afgelopen zeventig jaar. Het eindrapport komt eind mei 2019 naar buiten.

Lees hier de Kamerbrief van minister Sander Dekker en de brief van de commissie.