Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg verbreed en in gang

Het onderzoeksterrein van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg heeft zich het afgelopen half jaar fors verbreed. Het totale onderzoeksterrein beslaat inmiddels meer sectoren dan alleen de jeugdzorg.

Welke onderzoeken worden er door wie uitgevoerd?

 • Onderzoek naar geweld in residentiële instellingen door prof. Carlo Schuengel van de Vrije Universiteit
 • Onderzoek naar geweld in de pleegzorg door prof. Hans Grietens van de Rijksuniversiteit Groningen
 • Onderzoek naar geweld in justitiële jeugdinrichtingen (JJI) door prof. Peter van der Laan van de Vrije Universiteit
 • Onderzoek naar geweld in de jeugd GGZ door prof. Majone Steketee van het Verweij Jonker-instituut
 • Onderzoek naar geweld in de licht verstandelijke beperking (LVB)-sector door prof. Geert-Jan Stams van de Universiteit van Amsterdam
 • Onderzoek naar geweld in doven- en blindeninternaten door dr. Dorien Graas van de Hogeschool Windesheim
 • Onderzoek naar geweld bij alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) in opvanglocaties door prof. Richard Staring van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Hoe wordt het onderzoek gedaan?

We doen dit allereerst via archiefonderzoek bij alle betrokken instellingen en instanties. Daarnaast houden we interviews en nemen we gestandaardiseerde vragenlijsten af bij mensen die ooit, als kind, in de instellingen of instanties verbleven of er werkzaam waren.

We doen ook literatuuronderzoek en kijken naar wat de media in de loop der jaren over geweldsincidenten bericht hebben.

In de sectorstudies (residentiële instellingen, justitiële jeugdinrichtingen, pleegzorg, jeugd GGZ, de LVB-sector, doven- en blindeninternaten en AZC’s) wordt vooral gekeken naar de kwalitatieve aard, naar de context en de gevolgen van het geweld. Dus wat gebeurde er en hoe kon dit gebeuren? Werd er door verantwoordelijken op gereageerd en zo ja, wat was die reactie dan? En hoe gingen de levens van de betrokkenen verder? Het zijn belangrijke vragen die beantwoord moeten worden om een goed wetenschappelijk beeld op te leveren. Tegelijkertijd hopen we dat dit onderzoek bijdraagt aan een gevoel van erkenning voor de slachtoffers over wat hen als kind is overkomen.

Daarnaast gaat een grootschalig kwantitatief onderzoek naar de aard en omvang van geweld de schaal van de sectorstudies te boven. De commissie wil hiervoor gebruik maken van een bestaand maandelijks burgerpanel. Ook wil zij de recente groep kinderen in de jeugdzorg (2012-2017) apart bevragen op ervaringen met geweld. Dit wil de commissie centraal gaan oppakken. Eveneens centraal verloopt:

 • Archiefonderzoek van enkele thema’s zoals intern en extern toezicht, inspectie, professionalisering, regelgeving, alternatieve hulpverlening door dr. Jacques Dane van het Onderwijsmuseum
 • Verkenning van het hulpaanbod aan slachtoffers: de commissie bekijkt zelf of het huidige aanbod van voorzieningen voldoende is voor volwassenen die in hun jeugd zijn mishandeld of misbruikt. Dat doet zij door met slachtoffers en professionals te spreken, focusgroepen te organiseren en een expertpanel te houden.

Micha de Winter over het meldpunt voor geweld in de jeugdzorg

Prof. dr. Micha de Winter, voorzitter van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, over het meldpunt.

 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  Titel: Micha de Winter over het meldpunt voor geweld in de jeugdzorg
  Inleiding: Prof. dr. Micha de Winter, voorzitter van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, over het meldpunt.

  Gesproken tekst: zoals veel mensen weten is er een commissie door het kabinet ingesteld dat onderzoek doet naar geweld dat is gepleegd tegen minderjarige in instellingen voor jeugdzorg en in pleeggezinnen sinds de tweede wereldoorlog. Die commissie heeft nu ook een meldpunt (Meldpunt Geweld Jeugdzorg: 088 3717500) ingesteld waar mensen kunnen bellen die als kind dit soort ervaringen hebben opgedaan, dus die met geweld te maken hebben gehad in jeugdzorginstellingen of in pleeggezinnen. Tot nu toe hebben al veel mensen ons gebeld, ook al voordat er een meldpunt was, ongeveer 400 mensen. Die hebben verhalen verteld over geweld dat ontzettend langdurig was, vaak ernstig, eigenlijk zou je kunnen zeggen structureel. De commissie vindt het heel belangrijk om een luisterend oor te bieden aan al die mensen, maar wil ook graag gebruik maken van die verhalen, als mensen daar tenminste toestemming voor geven, om het onderzoek te doen. Dat vinden we belangrijk omdat daarmee dat onderzoek ook gebaseerd kan zijn op echte ervaringen van mensen. Als het nu zo is dat mensen het meldpunt hebben gebeld, dat kunnen mensen zijn die zich slachtoffer voelen van geweld. Dat kunnen ook mensen zijn die daar op de een of andere manier weet van hebben dat dat is gebeurd. Dat kunnen ook mensen zijn die zelf aan dat geweld hebben deelgenomen, dus plegers van het geweld. Als er mensen zijn die nadat ze dat hebben gemeld bij ons ook nog verdere hulpverlening, verdere gesprekken zouden willen hebben dan kunnen ze zich melden bij Slachtofferhulp Nederland (0900 0101)

Micha de Winter over het meldpunt voor geweld in de jeugdzorg (met gebarentaal en ondertiteling)

Prof. dr. Micha de Winter, voorzitter van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, over het meldpunt.

 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  Titel: Micha de Winter over het meldpunt voor geweld in de jeugdzorg
  Inleiding: Prof. dr. Micha de Winter, voorzitter van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, over het meldpunt.

  Gesproken tekst: zoals veel mensen weten is er een commissie door het kabinet ingesteld dat onderzoek doet naar geweld dat is gepleegd tegen minderjarige in instellingen voor jeugdzorg en in pleeggezinnen sinds de tweede wereldoorlog. Die commissie heeft nu ook een meldpunt (Meldpunt Geweld Jeugdzorg: 088 3717500) ingesteld waar mensen kunnen bellen die als kind dit soort ervaringen hebben opgedaan, dus die met geweld te maken hebben gehad in jeugdzorginstellingen of in pleeggezinnen. Tot nu toe hebben al veel mensen ons gebeld, ook al voordat er een meldpunt was, ongeveer 400 mensen. Die hebben verhalen verteld over geweld dat ontzettend langdurig was, vaak ernstig, eigenlijk zou je kunnen zeggen structureel. De commissie vindt het heel belangrijk om een luisterend oor te bieden aan al die mensen, maar wil ook graag gebruik maken van die verhalen, als mensen daar tenminste toestemming voor geven, om het onderzoek te doen. Dat vinden we belangrijk omdat daarmee dat onderzoek ook gebaseerd kan zijn op echte ervaringen van mensen. Als het nu zo is dat mensen het meldpunt hebben gebeld, dat kunnen mensen zijn die zich slachtoffer voelen van geweld. Dat kunnen ook mensen zijn die daar op de een of andere manier weet van hebben dat dat is gebeurd. Dat kunnen ook mensen zijn die zelf aan dat geweld hebben deelgenomen, dus plegers van het geweld. Als er mensen zijn die nadat ze dat hebben gemeld bij ons ook nog verdere hulpverlening, verdere gesprekken zouden willen hebben dan kunnen ze zich melden bij Slachtofferhulp Nederland (0900 0101). Als u doof of slechthorend bent dan mag u ook e-mailen naar info@commissiegeweldjeugdzorg.nl