Onderzoek en meldpunt geweld in de jeugdzorg

Vanaf 7 november doet de commissie op verzoek van het kabinet officieel onderzoek naar psychisch, fysiek en seksueel geweld in de jeugdzorg vanaf 1945 tot heden. Daarnaast heeft de commissie ook een meldpunt geopend. De commissie zal uiterlijk 1 oktober 2018 de resultaten van het onderzoek presenteren.

Onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek van de commissie betreft een lange periode, van 1945 tot heden. Drie hoofdvragen staan centraal: 1. Wat is er precies gebeurd vanaf 1945 tot op heden? 2. Hoe kon dit gebeuren? 3. Hoe hebben pupillen dit ervaren en welke invloed heeft dit gehad op hun latere leven?

Het onderzoeksterrein van de commissie is inmiddels door het kabinet iets ruimer gemaakt. De commissie kijkt naar kinderen die (psychisch, fysiek en/of seksueel) geweld hebben meegemaakt in instellingen, justitiële jeugdinrichtingen, pleegzorg, de LVB-sector, jeugd GGZ, AZC’s en doven- en blindeninternaten. Het gaat om kinderen die door de overheid uit huis geplaatst zijn dan wel waar de overheid een bijzondere zorgtaak heeft.

Voor de sectoren die er bij gekomen zijn (jeugd GGZ, AZC’s en doven- en blindeninternaten), heeft de commissie de afgelopen maanden verkenningen (nieuwe vooronderzoeken) gepleegd om erachter te komen welke belangrijke archieven en andere bronnen er te vinden zijn. Daarnaast heeft de commissie voor de pleegzorg en de LVB-sector een extra verdiepingsslag gemaakt van de archieven. De commissie is tenslotte bezig om de onderzoekers aan te wijzen die archiefonderzoek gaan uitvoeren, literatuurstudie gaan doen en interviews gaan houden met slachtoffers en professionals.

Meldpunt

Tot nu toe ontving het meldpunt van de commissie ongeveer 500 meldingen per brief, per mail en per telefoon. Het beeld dat de commissie op basis van deze meldingen heeft gekregen van de aard van de meldingen is aangrijpend. Er is vaak sprake geweest van ernstig en langdurig geweld jegens deze kwetsbare groep kinderen. Omdat de onderzoeksperiode vanaf 1945 loopt, betreffen de meldingen mensen van alle leeftijden.

Uitgenodigd door het kabinet, verzamelt de commissie nu ook de verhalen van mensen die vóór 1945 in een jeugdzorginstelling of pleeggezin verbleven hebben en daar geweld hebben meegemaakt. Ook aan hen biedt de commissie een luisterend oor.

Het meldpunt is er allereerst voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Ook mensen die er op andere wijze bij betrokken zijn geweest (bijvoorbeeld ouders of personeelsleden), kunnen contact opnemen. Het meldpunt biedt een luisterend oor. Tegelijkertijd verwacht de commissie patronen te ontdekken in de verhalen die weer gebruikt kunnen worden voor het wetenschappelijk onderzoek.

Het meldpunt is op maandag t/m donderdag van 09.30-12.30 uur te bereiken op telefoonnummer 0883717500 en anders via het mailadres info@commissiegeweldjeugdzorg.nl

Micha de Winter over het meldpunt voor geweld in de jeugdzorg

Prof. dr. Micha de Winter, voorzitter van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, over het meldpunt.

 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  Titel: Micha de Winter over het meldpunt voor geweld in de jeugdzorg
  Inleiding: Prof. dr. Micha de Winter, voorzitter van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, over het meldpunt.

  Gesproken tekst: zoals veel mensen weten is er een commissie door het kabinet ingesteld dat onderzoek doet naar geweld dat is gepleegd tegen minderjarige in instellingen voor jeugdzorg en in pleeggezinnen sinds de tweede wereldoorlog. Die commissie heeft nu ook een meldpunt (Meldpunt Geweld Jeugdzorg: 088 3717500) ingesteld waar mensen kunnen bellen die als kind dit soort ervaringen hebben opgedaan, dus die met geweld te maken hebben gehad in jeugdzorginstellingen of in pleeggezinnen. Tot nu toe hebben al veel mensen ons gebeld, ook al voordat er een meldpunt was, ongeveer 400 mensen. Die hebben verhalen verteld over geweld dat ontzettend langdurig was, vaak ernstig, eigenlijk zou je kunnen zeggen structureel. De commissie vindt het heel belangrijk om een luisterend oor te bieden aan al die mensen, maar wil ook graag gebruik maken van die verhalen, als mensen daar tenminste toestemming voor geven, om het onderzoek te doen. Dat vinden we belangrijk omdat daarmee dat onderzoek ook gebaseerd kan zijn op echte ervaringen van mensen. Als het nu zo is dat mensen het meldpunt hebben gebeld, dat kunnen mensen zijn die zich slachtoffer voelen van geweld. Dat kunnen ook mensen zijn die daar op de een of andere manier weet van hebben dat dat is gebeurd. Dat kunnen ook mensen zijn die zelf aan dat geweld hebben deelgenomen, dus plegers van het geweld. Als er mensen zijn die nadat ze dat hebben gemeld bij ons ook nog verdere hulpverlening, verdere gesprekken zouden willen hebben dan kunnen ze zich melden bij Slachtofferhulp Nederland (0900 0101)

Micha de Winter over het meldpunt voor geweld in de jeugdzorg (met gebarentaal en ondertiteling)

Prof. dr. Micha de Winter, voorzitter van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, over het meldpunt.

 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  Titel: Micha de Winter over het meldpunt voor geweld in de jeugdzorg
  Inleiding: Prof. dr. Micha de Winter, voorzitter van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, over het meldpunt.

  Gesproken tekst: zoals veel mensen weten is er een commissie door het kabinet ingesteld dat onderzoek doet naar geweld dat is gepleegd tegen minderjarige in instellingen voor jeugdzorg en in pleeggezinnen sinds de tweede wereldoorlog. Die commissie heeft nu ook een meldpunt (Meldpunt Geweld Jeugdzorg: 088 3717500) ingesteld waar mensen kunnen bellen die als kind dit soort ervaringen hebben opgedaan, dus die met geweld te maken hebben gehad in jeugdzorginstellingen of in pleeggezinnen. Tot nu toe hebben al veel mensen ons gebeld, ook al voordat er een meldpunt was, ongeveer 400 mensen. Die hebben verhalen verteld over geweld dat ontzettend langdurig was, vaak ernstig, eigenlijk zou je kunnen zeggen structureel. De commissie vindt het heel belangrijk om een luisterend oor te bieden aan al die mensen, maar wil ook graag gebruik maken van die verhalen, als mensen daar tenminste toestemming voor geven, om het onderzoek te doen. Dat vinden we belangrijk omdat daarmee dat onderzoek ook gebaseerd kan zijn op echte ervaringen van mensen. Als het nu zo is dat mensen het meldpunt hebben gebeld, dat kunnen mensen zijn die zich slachtoffer voelen van geweld. Dat kunnen ook mensen zijn die daar op de een of andere manier weet van hebben dat dat is gebeurd. Dat kunnen ook mensen zijn die zelf aan dat geweld hebben deelgenomen, dus plegers van het geweld. Als er mensen zijn die nadat ze dat hebben gemeld bij ons ook nog verdere hulpverlening, verdere gesprekken zouden willen hebben dan kunnen ze zich melden bij Slachtofferhulp Nederland (0900 0101). Als u doof of slechthorend bent dan mag u ook e-mailen naar info@commissiegeweldjeugdzorg.nl