Vervolgonderzoek en meldpunt geweld in de jeugdzorg van start

Vanaf 7 november start de commissie met het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg vanaf 1945, als vervolg op het in mei gepresenteerde vooronderzoek. Met de instelling van de commissie is ook een meldpunt geopend.

Onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek van de commissie betreft een lange periode, van 1945 tot heden. Drie hoofdvragen staan centraal: 1. Wat is er precies gebeurd vanaf 1945 tot op heden? 2. Hoe kon dit gebeuren? En 3. Hoe hebben pupillen dit ervaren en welke invloed heeft dit gehad op hun latere leven? De commissie zal over twee jaar rapporteren.

Voor het onderzoek naar de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog zal vooral gebruik gemaakt worden van archieven, interviews, documenten- en literatuur. Voor de latere decennia zal de commissie informatie verzamelen door middel van surveys en meldingen die via het meldpunt binnenkomen.

Meldpunt

Tot nu toe ontving de commissie ruim 400 meldingen per brief en per mail. Het beeld dat de commissie op basis van deze meldingen heeft gekregen van de aard van de meldingen is aangrijpend. Er is vaak sprake geweest van ernstig en langdurig geweld jegens deze kwetsbare groep kinderen.

Met de instelling van de commissie wordt ook een telefonisch meldpunt geopend voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Ook mensen die er op andere wijze bij betrokken zijn geweest, kunnen vanaf dinsdag 8 november bellen. Het meldpunt biedt deze slachtoffers een luisterend oor. Tegelijkertijd verwacht de commissie patronen te ontdekken in de verhalen die weer gebruikt kunnen worden voor het wetenschappelijk onderzoek.

Het meldpunt is op werkdagen open van 09.30-12.30 uur op telefoonnummer 0883717500.

Micha de Winter over het meldpunt voor geweld in de jeugdzorg

Prof. dr. Micha de Winter, voorzitter van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, over het meldpunt.

  • Download deze video

  • Uitgeschreven tekst

    Titel: Micha de Winter over het meldpunt voor geweld in de jeugdzorg
    Inleiding: Prof. dr. Micha de Winter, voorzitter van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, over het meldpunt.

    Gesproken tekst: zoals veel mensen weten is er een commissie door het kabinet ingesteld dat onderzoek doet naar geweld dat is gepleegd tegen minderjarige in instellingen voor jeugdzorg en in pleeggezinnen sinds de tweede wereldoorlog. Die commissie heeft nu ook een meldpunt (Meldpunt Geweld Jeugdzorg: 088 3717500) ingesteld waar mensen kunnen bellen die als kind dit soort ervaringen hebben opgedaan, dus die met geweld te maken hebben gehad in jeugdzorginstellingen of in pleeggezinnen. Tot nu toe hebben al veel mensen ons gebeld, ook al voordat er een meldpunt was, ongeveer 400 mensen. Die hebben verhalen verteld over geweld dat ontzettend langdurig was, vaak ernstig, eigenlijk zou je kunnen zeggen structureel. De commissie vindt het heel belangrijk om een luisterend oor te bieden aan al die mensen, maar wil ook graag gebruik maken van die verhalen, als mensen daar tenminste toestemming voor geven, om het onderzoek te doen. Dat vinden we belangrijk omdat daarmee dat onderzoek ook gebaseerd kan zijn op echte ervaringen van mensen. Als het nu zo is dat mensen het meldpunt hebben gebeld, dat kunnen mensen zijn die zich slachtoffer voelen van geweld. Dat kunnen ook mensen zijn die daar op de een of andere manier weet van hebben dat dat is gebeurd. Dat kunnen ook mensen zijn die zelf aan dat geweld hebben deelgenomen, dus plegers van het geweld. Als er mensen zijn die nadat ze dat hebben gemeld bij ons ook nog verdere hulpverlening, verdere gesprekken zouden willen hebben dan kunnen ze zich melden bij Slachtofferhulp Nederland (0900 0101)